DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Przedszkolaki (4,5,6 - latki)  
Zajęcia z elementami muzyki, zabaw i gier językowych, ułatwiających zapamiętywanie. Dużo motywowania, uśmiechu, kreatywności po to, aby dzieci pokochały angielski już na najwcześniejszym etapie nauki.
 
Angielski dla dzieci młodszych (klasy 0-3)  
 
Nasze zajęcia dopasowujemy godzinowo do planu lekcji w szkole. Wczesne godziny zajęć (poranne przed szkołą, lub wczesno popołudniowe (zaraz po lekcjach) to bardziej efektywna praca z dzieckiem i lepsze efekty nauki.
Przyprowadzamy dzieci na zajęcia ze świetlicy szkolnej, bez dodatkowych opłat.
Kurs poszerza program szkolny, a jednocześnie zapewnia „dobry start” - ułatwia pierwszy kontakt z językiem i zachęca do nauki na kolejnych etapach edukacji.
Nauka odbywa się poprzez stymulację wszystkich zmysłów, z wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów i metod dydaktycznych, oraz ciekawych ćwiczeń, gier i zabaw.
Najważniejsze jest jednak pozytywne motywowanie: miło nam słyszeć, że dzieci "lubią nasz angielski".
 
 
Angielski dla dzieci starszych (klasy 4-8)
 
Kurs niweluje problemy dzieci z nauką języka angielskiego, rozszerza materiał względem szkolnej podstawy programowej i przygotowuje do nauki języka na dalszych etapach edukacji.
Celem kursu jest zachęcić dzieci do efektywnej pracy na lekcjach, pod okiem lektora, ale także do pracy samodzielnej w domu, która na tym etapie edukacji jest niezbędna do osiągnięcia dobrych wyników.
Kurs kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności mówienia, między innymi w sytuacjach codziennych, np: podczas wyjazdów wakacyjnych.
 
Angielski dla ósmoklasistów
Kurs przygotowuje do egzaminu po klasie "8", uczy technik rozwiązywania arkuszy "exam-based", odświeża materiał szkolny i wyrównuje zaległości i w miarę możliwości ucznia, rozszerza wiedzę.
Przygotowuje do skutecznego konkurowania o najlepsze miejsca w szkołach średnich.

© 2017, Created by Pab

  • facebook